Moreno latino graba su primera vez como pasivo con amigoTURBOBIT